6, మే 2014, మంగళవారం

నాకు ఓటెయ్యరూ...

                                               నేనేంటో, సమాజం కోసం ఏమి చేశానో మీకు తెలుసు. మీ ప్రతినిధిగా నిలబడే అర్హత ఉందనుకుంటే నాకు ఓటెయ్యండి.ఓసి పిచ్చి మొహమా! అలా నిజాయితీగా అడిగితే ఎవరూ ఓటెయ్యరు. నాలా మొహానికి కాస్త రంగు   పూసుకుని, ఇలా సారాయిలో జలకాలాడించు.   


నువ్వేం చేశావో, ఏం చెయ్యగలవో తెలుసుకోవడానికి ఎవరికి తీరికుందే! ఇలా విచ్చలవిడిగా వాగ్దానాలు చెయ్యి. 
కట్టలు కట్టలు డబ్బులు పంచు. ఫరవాలేదులే.. మళ్ళీ  ఇంతకు పదింతలు సంపాదించుకోవచ్చు. 


ఇలా మందను తీసుకురా. అందులో బాగా పలుకుబడి కలిగిన వివిధ వర్గాల వాళ్ళుండేలా చూసుకో. వాళ్ళ మద్దతుతో వాళ్ళ ఓట్లన్నీ నీకే.
ఇక గెలవడం ఖాయం. 


అమ్మో! ఇన్ని సలహాలిచ్చేస్తున్నాం, ఇంతకీ నీదే కులం....