6, జనవరి 2013, ఆదివారం

జ్వలిస్తున్న సుమం

"ఇంకెంత కాలం ఈ అరాచకాలంటూ"
 ఉవ్వెత్తున ఎగసి ఆగ్రహావేశాలతో కన్నెర్ర జేసిన తరుణం