18, జనవరి 2012, బుధవారం

ఊరందరిదీ ఒక దారైతే

                                ఉలిపిరి కట్టది  ఒక దారట...ఇప్పుడు నేనేమన్నానని అలా వెళ్లి పోతున్నావ్ 

16, జనవరి 2012, సోమవారం

12, జనవరి 2012, గురువారం

సంక్రాంతి పండక్కి నేనొచ్చేశా

ఈ సంవత్సరం బోర్డర్ కు వేసిన బంతి మొక్కలు 

7, జనవరి 2012, శనివారం

ఓసారిలా వస్తావా....."ఏదో చెప్పాలని ఇంత దూరం తీసుకొచ్చావ్...ఏంటో చెప్పూ"
"కాస్త మెల్లిగా మాట్లాడు ఎవరో వచ్చినట్లున్నారు"

6, జనవరి 2012, శుక్రవారం

మనదీ మనమను మాటే..

....అననీయాదు తాననదోయ్..... నేను చెప్పిన మాట నమ్మకపోతే, ఆ కళ్ళలో కోపం చూడండి మీకే తెలుస్తుంది..

3, జనవరి 2012, మంగళవారం

మనసున మనసై బ్రతుకున బ్రతుకై

తోడొకరుండిన అదే భాగ్యమూ అదే స్వర్గమూ..
Dallas, Texas