22, ఏప్రిల్ 2013, సోమవారం

నే చెపితే విన్నావా..

                నిన్ను చూసి ఆ చెర్రీ బ్లాజం చూడు ఎలా పగలబడి నవ్వుతోందో! ఇకనైనా కొంచెం మాయిశ్చరైజర్ రాసుకో.