17, నవంబర్ 2014, సోమవారం

రాయడేడని రాదారి నడిగితే...

  
"చెప్తాను రా"రమ్మంటూ...

 "నీడకు తెలియనిదా జాడ?" పరిహసించింది గడుసరి. 

Pine Lake Golf Course

7, ఆగస్టు 2014, గురువారం

ఎందుకో...సిగ్గెందుకో...

              బీర పువ్వు పందిరి మీదనుండి ఠీవిగా చూస్తోందా...
      

      కాస్త వయసు రాగానే రంగు మార్చేసుకుని, మెలికలు తిరుగుతూ పందిరి కింద దాక్కుంది. 
      అంత సిగ్గేమిటో...  

పెరటి తోట 

6, మే 2014, మంగళవారం

నాకు ఓటెయ్యరూ...

                                               నేనేంటో, సమాజం కోసం ఏమి చేశానో మీకు తెలుసు. మీ ప్రతినిధిగా నిలబడే అర్హత ఉందనుకుంటే నాకు ఓటెయ్యండి.ఓసి పిచ్చి మొహమా! అలా నిజాయితీగా అడిగితే ఎవరూ ఓటెయ్యరు. నాలా మొహానికి కాస్త రంగు   పూసుకుని, ఇలా సారాయిలో జలకాలాడించు.   


నువ్వేం చేశావో, ఏం చెయ్యగలవో తెలుసుకోవడానికి ఎవరికి తీరికుందే! ఇలా విచ్చలవిడిగా వాగ్దానాలు చెయ్యి. 
కట్టలు కట్టలు డబ్బులు పంచు. ఫరవాలేదులే.. మళ్ళీ  ఇంతకు పదింతలు సంపాదించుకోవచ్చు. 


ఇలా మందను తీసుకురా. అందులో బాగా పలుకుబడి కలిగిన వివిధ వర్గాల వాళ్ళుండేలా చూసుకో. వాళ్ళ మద్దతుతో వాళ్ళ ఓట్లన్నీ నీకే.
ఇక గెలవడం ఖాయం. 


అమ్మో! ఇన్ని సలహాలిచ్చేస్తున్నాం, ఇంతకీ నీదే కులం....1, ఏప్రిల్ 2014, మంగళవారం

ముత్యమంత పసుపు ముఖమెంతో ఛాయ

అంటే నాలా ఇలా మొహానికి పూసుకోమని అర్ధం 
అలా ఒళ్ళంతా పులుముకోమని కాదు!First daffodils in our garden


12, ఫిబ్రవరి 2014, బుధవారం

మంచు పూల వాన


చార్లెట్, నార్త్ కెరొలినా 

14, జనవరి 2014, మంగళవారం

ఈవేళ మా ఊరు

                                  ఏ కబురు విన్నదో, ఎంత వగచిందో పాపం!